paskolos

KreditA? situacija Lietuvoje: kur link judame?

2018-10-13T17:51:08+00:00

kreditasApie kreditus paskutiniu metu kalbama tikrai gana daug. timberland pas cher Kol vieni tikina, kad tai puikus bAi??das iA?sprAi??sti finansines problemas, tuo tarpu kiti teigia, kad kreditas nAi??ra geras pasirinkimas. A?monAi??s labai daA?nai neA?vertina savo galimybiA? paskolas grAi??A?inti, skubiai skolinasi ir galiausiai nebegali pinigA? grAi??A?inti. Kas lieka? PaprasA?iausiai prasitAi??sti paskolos grAi??A?inimo laiko tarpAi?? ir galiausiai permokAi??ti uA? paskolAi?? net kelis kartus. Toks suvokimas apie paskolas nAi??ra teisingas, kadangi A?iuo metu Lietuvoje kreditA? veikla yra labai grieA?tai kontroliuojama. Lygiai taip pat ir paskolA? refinansavimas padeda daugeliui A?moniA? iA?sprAi??sti savo finansines problemas ir vAi??l atsistoti ant kojA?. nike air max homme Svarbiausia yra pasirinkti tAi?? A?monAi??, kurios paslaugos Jums tinka. Ai??statymai, kurie apsaugo A?mogA? Nors kreditA? teikimas yra privatus verslas, taA?iau net ir A?ia kiA?asi valstybAi?? ir stengiasi, kad pilieA?iai bAi??tA? apsaugoti. Remiantis A?statymais kreditas suteikiamas gana saugiai ir galite bAi??ti tikras, kad jeigu iA?kils kokiA? nors nesklandumA? – visada galite kreiptis A? teismAi??, kad bAi??tA? stengiamasi iA?siaiA?kinti, kokios problemos ir kas yra kaltas. TaA?iau tam labai svarbu bAi??ti detaliai perskaiA?ius sutartA?. timberland 6-inch premium Blogai, kai A?monAi??s skuba ir galiausiai jie skolinasi neA?vertinAi?? savo galimybiA? pinigus grAi??A?inti. cheap bns gold lady era pills Tokiu atveju nelieka nieko kito kaip tik sumokAi??ti tAi?? pinigA? sumAi??, kuriAi?? esate skolingas. cialis without a perscription Lietuviai skolinasi vis atsargiau Ai??statymai padAi??jo apsaugoti A?mones ir tuo paA?iu paskatinti juos kur kas labiau domAi??tis galimybAi??mis pasiskolinti. A?monAi??s paprasA?iausiai kur kas atidA?iau A?vertina savo galimybes ir nesiskolina tokiu atveju jeigu nAi??ra tikri, kad pinigus sAi??kmingai jiems pavyks grAi??A?inti. Statistikos departamento duomenimis – lietuviai vis geriau susipaA?A?sta su pasiskolinimo galimybAi??mis ir tampa paprasA?iausiai labiau finansiA?kai iA?prusAi??. Atsakingas skolinimasis – sAi??kmingas grAi??A?inimas Svarbiausia yra susipaA?inti su paskolos sAi??lygomis, kad vAi??liau kilus kokiems nors nesklandumams bAi??tumAi??te tikras, kad JAi??sA? poelgiai yra teisingi. 2018 nike air max O kadangi A?iuo metu visa reikalinga informacija yra pateikiama internete – tai paprastas ir patogus bAi??das atrasti tai, ko ieA?kote.

KreditA? situacija Lietuvoje: kur link judame?2018-10-13T17:51:08+00:00

Paskolos su vekseliu besiskolinanA?iam asmeniui sukelia rizikAi??

2018-10-13T17:49:22+00:00

paskolos su veskseliuLietuvos bankas A?spAi??ja tuos, kurie ieA?ko alternatyvA? greitA?jA? kreditA? bendrovAi??ms ai??i?? paskolos su vekseliu lady-era pills gali bAi??ti dar rizikingesnAi??s. Norintiems gauti paskolAi?? pasiraA?ant skolos raA?telA?, reikAi??tA? A?inoti, kad tokie kreditai iA?duodami ne visur, juos iA?duoda privatAi??s paskolA? teikAi??jai.Ai??Kadangi vekselis yra laikomas vertybiniu popieriumi, kuriuo asmuo A?sipareigoja nurodytAi?? dienAi?? sumokAi??ti tam tikrAi?? pinigA? sumAi?? vekselio turAi??tojui, tai besiskolinantis asmuo turAi??tA? suvokti, kad tokiu bAi??du jis rizikuoja iA?kart netekti savo turto. PaprasA?iausiai, vekselio turAi??tojas gali lengviau atgauti savo paskolintus pinigus, nes jam nereikAi??s gaiA?ti laiko teismuose. A?inoma, vekselio iA?raA?ymo ir apmokAi??jimo tvarka rekomenduojama pasidomAi??ti dar prieA? skolinantis tokiu bAi??du.

Paskolos su vekseliu negali bAi??ti iA?duodamos paprastA? vartojimo kredito bendroviA?.

Verta A?inoti, kad nei vienam asmeniui kredito A?staigos negali iA?duoti paskolos reikalaujant skolos raA?telio ar vekselio pasiraA?ymo. Ai??Norint suA?inoti kokios bus skolinimosi sAi??lygos, jums padAi??s paskolos skaiA?iuoklAi??.Tokio bendrovAi??s, kurios kredito sutartis sudaro priimdamos atsiskaitymus vekseliais, daro grubA? vartojimo kredito statymo paA?eidimAi??.Ai??UA? tai kredito A?staiga bAi??tA? labai skaudA?iai nubausta, galbAi??t netgi iA? jos bAi??tA? atimta licencija. Besiskolinantiems asmenims reikia A?inoti, kad vekselis yra skirtas ne tik skolA? A?forminimui ai??i?? jis gali bAi??ti tinkamas ir prekiA? pirkimo metu ar kitais atvejais. Jo nerekomenduojama pasiraA?yti skolinimosi metu. Paskolos su vekseliu tiesiog neturAi??tA? bAi??ti imamos vien dAi??l to, kad A?is dokumentas jums neleis pasinaudoti savo teisAi??mis, kurios nurodomos vartotojA? teisiA? apsaugos A?statyme bei kituose teisAi??s aktuose.

DaA?niausiai paskolos su vekseliu imamos slepiant palAi??kanas ir kitus mokesA?ius.

tylenol 3
Turite suprasti, kad jeigu kreditorius iA?duoda paskolAi?? tik su vekseliu, tai jis ko gero norAi??s iA?vengti mokesA?iA? mokAi??jimo. Tokie dokumentai neretai pasitelkiami siekiant nuslAi??pti palAi??kanas, o tai ai??i??A?alinga bAi??tent besiskolinanA?iam asmeniui. Trumpai tariant, vekselA? iA?duoda besiskolinantis asmuo. Jame jis A?sipareigoja nustatytAi?? dienAi?? sumokAi??ti tam tikrAi?? sumAi??.Ai??Vekselyje nAi??ra nurodomos nei palAi??kanos, nei delspinigiai, nei kiti mokesA?iai, todAi??l kreditorius gauna nelegalias pajamas, nes jAi??s A?sipareigojate mokAi??ti didesnAi?? sumAi?? nei iA? tiesA? gavote.

Paskolos su vekseliu besiskolinanA?iam asmeniui sukelia rizikAi??2018-10-13T17:49:22+00:00

DidA?iausios kreditA? paieA?kos klaidos

2018-10-13T17:51:28+00:00

paskolosSprendimas pasiimti kreditAi?? retai kuomet bAi??na greitas ir lengvas. Siekiant laikinai pasilengvinti finansinAi?? situacijAi??, tenka apgalvoti daugybAi?? niuansA?. TaA?iau skirti laiko paskolos sAi??lygoms apgalvoti ai??i?? bAi??tina. Neatidumas arba nepakankamas atsakomybAi??s jausmas gali lemti svarbias klaidas, dAi??l kuriA? sudAi??tinga ne tik grAi??A?inti pinigus, bet ir sAi??kmingai pasiskolinti.

Neteisingas poreikiA? A?vertinimas ai??i?? apmaudA?iai brangus

Visuotinis susidomAi??jimas kreditais toks didelis, kad regisi, jog skolinasi nemaA?a dalis paA?A?stamA? A?moniA?. Tokioje aplinkoje daA?nai kyla noras ir patiems pasiskolinti. Juk jei tiek daug A?moniA? pasiraA?o skolinimosi sutartA?, tai negali bAi??ti pavojinga. Deja, iA? tikrA?jA? didelis susidomAi??jimas panaA?us A? spAi??stus.

Viena didA?iausiA? grAi??smiA? ai??i?? noras A?gyvendinti nebAi??tinus poreikius. PavyzdA?iui, lengva susigundyti kreditu naujam mobiliajam telefonui, kompiuteriui ar tiesiog madingai, dailiai suknelei. TaA?iau A?ie poreikiai primena trumpalaikius kaprizus. Juk gyvenimo kokybAi?? nuo jA? priklauso labai neA?enkliai. Pasiimta paskola ant peA?iA? uA?krauna finansinAi?? atsakomybAi??, kuri daA?nai yra didesnAi?? nei naujam pirkiniui reikalinga suma. Tokiais atvejais vAi??lesnis nepasitenkinimas kreditu ai??i?? beveik garantuotas.

Kita klaida yra netikslumas. PavyzdA?iui, planuojant A?sigyti naujAi?? namAi?? ar transporto priemonAi?? nevalia pasikliauti kreditoriA? didA?iulAi??s sumos vilionAi??mis. Juk visai gali bAi??ti, kad pirkiniui A?sigyti trAi??ksta ne tiek jau daug. PasiAi??mus per didelA? kreditAi?? dalA? jo galima grAi??A?inti arba panaudoti kitoms reikmAi??ms. TaA?iau ta dalis taip pat apmokestinta palAi??kanomis, todAi??l toks skolinimasis ai??i?? visiA?kai nepraktiA?kas. Net ir greita paskola viryklAi??s remontui turAi??tA? atitikti realA? pinigA? poreikA?.

Su poreikiais susijusios ir kredito grAi??A?inimo galimybAi??s. Juk jei pastarosios ai??i?? ribotos, tai turi tiesioginA? poveikA? sumai, kuriAi?? bAi??tA? protinga skolintis. GrAi??A?inimo galimybes A?vertinti lengva tikrai ne visuomet. TaA?iau kuo tikslesni spAi??jimai, tuo maA?esnAi?? nusivylimo tikimybAi??. Norint greitos paskolos kelionei ar buitinei technikai reikia nepamirA?ti, kad tokiems kreditams priskaiA?iuojamos didesnAi??s palAi??kanos. Jei situacija darbe nAi??ra stabili arba planuojama pirkti didesnius pirkinius, susimokAi??ti A?mokas gali bAi??ti tikrai sunku.

SutarA?iA? ir reikalavimA? klystkeliai

Lankstumas ai??i?? puiki savybAi??, naudinga ir asmeniniam, ir verslo tobulAi??jimui. Vis dAi??lto nereikAi??tA? tikAi??tis, kad kiekviena bendrovAi?? bus pasirengusi keisti savo nuostatas dAi??l vieno kliento. Tokios viltys gali tik sukliudyti sAi??kmingai pasiskolinti.

Lietuvos kreditA? bendrovAi??s vadovaujasi A?alies A?statymais, Europos SAi??jungos nurodymais ir individualiai susikurtomis taisyklAi??mis. Bandyti pakeisti tvarkAi?? arba dar blogiau ai??i?? ieA?koti, kaip jAi?? ai??zapeitiai??? ai??i?? tiesus kelias A? nemalonumus. TodAi??l prieA? ieA?kant paskolos bAi??tina A?inoti bent pamatinius reikalavimus.

Jie ai??i?? visai paprasti. MAi??sA? A?alyje pinigai gali bAi??ti skolinami vyresniems nei 18 metA? A?monAi??ms. Be to, dauguma bendroviA? paslaugas teikia tik Lietuvos Respublikos pilieA?iams, gyvenantiems A?ia nuolat. Dar vienas reikalavimas ai??i?? sAi??skaitos kuriame nors A?alies komerciniame banke turAi??jimas. DaA?nai prireikia ir telefono numerio, el. paA?to adreso.

ApgaudinAi??ti kreditorius dAi??l A?iA? duomenA?, jA? nepateikti tikrai neverta. Tokiu bAi??du paskola internetu taip ir liks nepervesta. Be to, rizikuojama patekti A? juodAi??jA? klientA? sAi??raA?Ai??. NuslAi??pus skolas, finansinius A?sipareigojimus, falsifikavus adresAi?? galimybAi?? skolintis atimama kone visiems laikams. VerA?iau nurodyti rizikingus paslaugos teikimo veiksnius ir tikAi??tis sAi??A?iningo bendradarbiavimo.

Taip pat labai svarbu atidA?iai perskaityti ir iA?nagrinAi??ti sutarties sAi??lygas. Jose pateikiama visa pamatinAi?? informacija, dAi??l kurios ginA?ytis vAi??liau yra beprasmiA?ka. Jei tik kyla kokiA? nors klausimA? dAi??l paskolos grAi??A?inimo termino, pervedimo, palAi??kanA? ar tiesiog sutarties nutraukimo, juos bAi??tina uA?duoti dar iki sandAi??rio sudarymo. IA?vengus A?iA? klaidA? galima tikAi??tis iA?ties patikimos finansinAi??s pagalbos, kuriai naudingA? alternatyvA? tiesiog nAi??ra. retin a micro gel lady-era pills

DidA?iausios kreditA? paieA?kos klaidos2018-10-13T17:51:28+00:00

Kreditai be registracijos mokesA?io ai??i?? ar vis dar yra tokiA? kreditA?

2018-10-13T17:52:24+00:00

TurbAi??t labai daug A?moniA? esate girdAi??jAi?? A?vairiA? reklamA? internete, kurios skelbia apie A?vairios finansinAi??s pagalbos pasiAi??lymus. Taip, tos reklamos galbAi??t visos nAi??ra teisingos, kadangi daA?nai privilioja A?mones rinkti jA? paslaugas, nors siAi??lomos paslaugos toje rinkoje nAi??ra pats optimaliausias pasirinkimas. Taigi, kaip reikia tinkamai iA?sirinkti? TurbAi??t visi esate girdAi??jAi?? reklamA? apie pirmuosius kreditus, kurie yra nemokami. TurbAi??t daug A?moniA? gali pagalvoti, kad tai pasiAi??lymas, jog paskolos grAi??A?inti nereikAi??s, taA?iau taip tikrai nAi??ra, kadangi paskolAi?? tikrai reikAi??s grAi??A?inti, taA?iau nereikAi??s mokAi??ti jokiA? paskolA? palAi??kanA?, kadangi reklama mini, kad pirma paskola ai??i?? nekainuoja. Taigi, pasiAi??lymas atrodo geras, taA?iau tai greiA?iau reklaminis triukus, kuris privilioja klientAi?? skolintis dar ir dar. TaA?iau mes norime Jums papasakoti visai ne apie tai ai??i?? kreditai be registracijos mokesA?io, ar tai yra realu? TurbAi??t visi A?inote, kad visi kreditai bAi??na apmokestinti ai??i?? reikia mokAi??ti registracijos mokestA?.

Greitieji kreditai InternetuJeigu jau pradAi??jome apie registracijos mokestA?, reikAi??tA? papasakoti kas tai yra. Norint gauti kreditAi??, JAi??s internete turi iA?sirinkti tinkamAi?? pasiAi??lymAi??, iA? kurio norAi??site gauti paskolAi??, o tada teikti paraiA?kAi??. Teikiant paraiA?kAi??, JAi??s bAi??site papraA?ytas pervesti registracijos mokestA? iA? savo banko sAi??skaitos A? kreditA? teikimo bendrovAi??s sAi??skaitAi??. Registracijos mokesA?iA? bAi??na A?vairiA? ai??i?? daA?niausiaiAi?? 0,01 euro centas, taA?iau bAi??na ir kur kas didesniA?, kurie gali siekti net 3 eurus, taA?iau tokio registracijos mokesA?io praA?o itin nepopuliarios kreditA? teikimo bendrovAi??s. Taigi, ar yra tokiu bendroviA?, kurios teikia kreditus be registracijos mokesA?io? TurbAi??t visi suprantate, kad mokestis skirtas tam, kad patvirtintumAi??te savo tapatybAi??. TaA?iau, kaip jau minAi??jome yra ir tokiA? bendroviA?, kurioms registracijos nAi??ra reikalingas, taA?iau tai kelia rizikAi??, A?velgiant iA? kreditA? teikimo bendrovAi??s pusAi??s.

Kaip jau minAi??jome, kad kai kurios kreditA? teikimo bendrovAi??s teikia paskolas be registracijos mokesA?io. Kreditai be registracijos mokesA?io ai??i?? puiki galimybAi?? gauti kreditAi?? A?monAi??ms, kurie nAi??ra labai artimi su elektronika. Labai paprastas pavyzdys ai??i?? neturi el. bankininkystAi??s, todAi??l negali sumokAi??ti registracijos mokesA?io.

ViskAi?? apibendrinus, sudAi??jus visus pliusus ir minusus, bAi??tA? galima teigti, kad kreditai be registracijos mokesA?io ai??i?? puiki galimybAi?? gauti kreditAi?? asmenims, kurie nepalaiko artimA? santykiA? su elektronika, o apie tau paminAi??jome virA?uje. Taigi, jeigu JAi??s esate vienas iA? jA?, tai puiki galimybAi?? Jums, kuria galite lengvai pasinaudoti. lady era pills where can you buy viagra cheap

Kreditai be registracijos mokesA?io ai??i?? ar vis dar yra tokiA? kreditA?2018-10-13T17:52:24+00:00

Greitieji kreditai ai??i?? kai reikia pinigA?

2018-10-13T17:53:03+00:00

greitieji kreditaiPinigai ai??i?? A?iA? laikA? aktualija. Be jA? sunku bAi??tA? keliauti, mAi??gautis malonumais ir, kas svarbiausia, sunku bAi??tA? iA?tverti kasdienybAi??. Kasdieniai mokesA?iai uA? maisto produktus ar paslaugas A?pareigoja kiekvienAi?? pilietA? taupyti, o pats taupymo procesas formuoja atsakingAi?? A?mogA?. TaA?iau dabar greitieji kreditai palengvina asmeniniA? finansA? valdymAi??, dabar bet kur ir bet kada galima pasiskolinti pasirinkto dydA?io paskolAi?? be jokio nerimo ar rAi??pesA?io.

ladyera cialis daily use cheap

PinigA? niekados nebus per daug, taA?iau netinkamas jA? valdymas gali privesti prie jA? trAi??kumo. Asmeninius finansus reikia tvarkyti tinkamai, kadangi tai valiuta, leidA?ianti susikurti savo trokA?tamAi?? padAi??tA? visuomenAi??je. Visgi, ne visuomet dirbamas darbas padeda uA?dirbti tokA? kiekA? pinigA?, kuris padAi??tA? ne tik iA?tverti kasdienybAi??, bet ir apdovanotA? puikiomis atostogomis, prabangiu pirkiniu ar laisvalaikio pramogomis. DAi??l tokiA? malonumA? pinigus reikia taupyti, taA?iau dabar tokiems veiksmams pinigA? galima pasiskolinti iA? anksto.

Greitieji kreditai ai??i?? paslauga, leidA?ianti A? savo finansus paA?velgti naujomis akimis. Tai tarsi antra galimybAi??, kurios pagalba galima pakeisti susiklosA?iusiAi?? situacijAi??. Papildomi pinigai gali pagelbAi??ti tiek kasdienybAi??je, tiek ilgai planuotam tikslui A?gyvendinti. Kredito kompanijos yra linkusios iA?tiesti pagalbos rankAi?? tiems, kuriems to reikia, tad tai yra paslauga, kuria pasinaudoti yra paprasta tiek jauniems, tiek garbingo amA?iaus sulaukusiems A?monAi??ms. Paskolos teikimo procesas nesudAi??tingas ir jam reikia vos keliA? minuA?iA? laiko. Tai galimybAi??, kurios sunkiu gyvenimo tarpsniu nederAi??tA? praleisti.

Kai reikia pinigA?, jA? nereikia toli ieA?koti, kadangi dabar greitA?jA? kreditA? A?monAi??s visoje A?alyje ir net visame pasaulyje pilieA?iams siAi??lo lengvAi?? ir labai patraukliAi?? greitA? pinigA? iA?eitA?. Tai puiki priemonAi?? asmeniniA? siekiA? A?gyvendinimui, atostogA? planavimui ar prabangiA? prekiA? A?sigijimui. Kai pinigA? tokiems dalykams pritrAi??ksta, jA? tereikia pasiskolinti. IA? draugA? ar giminaiA?iA? skolintis pinigus, A?inoma, nemalonu, tad daug palankesnA? ir naudingesnA? pasiAi??lymAi?? pateikia greitieji kreditai ir A?vairios jA? rAi??A?ys.

Pats skolinimosi procesas atrodo labai patrauklus ir paprastas, taA?iau tai ir atsakingumo reikalaujantis A?ingsnis. Skolintis pinigus reikia atsakingai, nes ankA?A?iau ar vAi??liau juo reikAi??s grAi??A?inti. Svarbu A?vertinti savo finansus, savo pajamas ir tik tuomet ryA?tis greitA?jA? kreditA? pasirinkimui.

 

Greitieji kreditai ai??i?? kai reikia pinigA?2018-10-13T17:53:03+00:00

Kreditas atsakingiems vartotojams

2013-11-24T12:02:38+00:00

kreditaiLietuvoje susikAi??rusios greitA?jA? kreditA? A?monAi??s, net ir su Lietuvos banko pakirptais sparnais nAi?? neketina pasiduoti. Ai??moniA? atstovai tvirtina, jog aukso amA?ius jiems dar nepasibaigAi?? ir besiskolinanA?iA? nemaA?Ai??ja. Ai??iandien didA?ioji A?alies gyventojA? dalis naudojasi kreditA? teikiamomis paslaugomis. SAi??kmAi?? jiems lAi??mAi?? paprastas naudojimas, lengva procedAi??ra ir didelAi?? tikimybAi?? gauti teigiamAi?? atsakymAi??. Bankas, prieA? skirdamas paskolAi??, pasveria visus svarbius finansinius A?mogaus rodiklius ir A?vertina rizikAi??, tuo tarpu buy zithromax 100mg online kreditai suteikiami gerokai paprasA?iau, kai kurios A?alies kreditavimo bendrovAi??s teikia kreditus net pastoviA? finansiniA? pajamA? neturintiems asmenims.

lady era pills Kreditas yra puiki pagalba, kuomet greitai prisireikia pinigA?. To nepaneigs net ir labiausiai prieA? greituosius kreditus nusistatAi??s skeptikas. Be to, reikia pripaA?inti kad kreditavimo verslininkai itin rAi??pinasi savo klientais. Jie nuolat taikosi prie kliento pageidavimA?. Jei A?eimoje netikAi??tai pasikeitAi?? finansinAi?? padAi??tis, galite kreiptis A? savo kredito konsultantAi?? ir praA?yti pakeisti kredito sutartA? bei sAi??lygas. TikAi??tina, jog kreditavimo A?monAi??, vertinanti savo klientus, tikrai sutiks padAi??ti.

NorAi??damos iA?laikyti nuolatiniA? klientA? sAi??raA?Ai??, kreditavimo A?monAi??s Ai??mAi?? ir dar labiau supaprastino greitojo kredito paAi??mimo operacijAi??. Ai??iandien greitai ir patikimai pasiskolinti pinigA? uA?trunka vos 15 minuA?iA?. Kreditas panorAi??jus gali bAi??ti paimamas internetu ar net per telefono aparatAi??. Puiki A?inia, kitaip nei imant vartojamAi??sias paskolas banke, kai teikiamas greitasis kreditas, nereikia pildyti krAi??vos dokumentA? ai??i?? viskas gali bAi??ti atliekama internete uA?pildA?ius paprasA?iausiAi?? praA?ymAi??.

Visgi, skolinimasis, nesvarbu, ar skolinamos didelAi??s, ar maA?os sumos, yra rimtas ir atsakingas dalykas. Vis daA?niau galima iA?girsti atvejA?, kuomet neA?inomi A?monAi??s pasinaudoja greitaisiais kreditais ir svetimais vardais priima didA?iules pinigA? sumas. Kad taip nenutiktA?, naudodamiesi greitA?jA? kreditA? paslaugomis saugokite savo asmeninius duomenis, bAi??kite budrus pildydamas praA?ymAi??. Internetas ai??i?? informacijos platybAi??s, todAi??l kartais bAi??tent per A?ia nuteka A?moniA? informacija, leidA?ianti sukA?iams pasinaudoti klientA? patiklumu. Net norAi??dami paimti kreditAi?? internetu, A?sitikinkite, kad tikrai bendraujate su specialistu ir JAi??s informacija pasiekia reikalingAi?? A?mogA?, o ne apsimetAi??lA? sukA?iA?.

Kreditas atsakingiems vartotojams2013-11-24T12:02:38+00:00