google reklama

Google reklama vaizdinAi??s reklamos tinkle: kas tai?

2015-09-26T18:20:20+00:00

Google reklamaKalbAi??dami apie Google AdWords privalumus, daA?niausiai analizuojame paieA?kos tinklo skelbimus, tuo tarpu Google reklama vaizdinAi??s reklamos tinkle aptariama sAi??lyginai retai. Vis dAi??lto, jei ieA?kote efektyviA? bAi??dA? potencialiA? klientA? srauto ir verslo apimA?iA? didinimui, minAi??toji reklamos forma padAi??s siekti uA?sibrAi??A?tA? tikslA?. Reklama Google vaizdinAi??s reklamos tinkle A?iandien yra viena produktyviausiA? priemoniA?, padedanti didinti A?monAi??s ar prekinio A?enklo A?inomumAi??, pristatyti naujoves,Ai??pritraukti naujA? klientA? srautAi??, palaikyti pirkAi??jA? lojalumAi?? ir uA?tikrinti didesnius pardavimo rodiklius.

india drugstore

Reklama Google vaizdinAi??s reklamos tinkle ai??i?? tai A?vairAi??s vaizdiniai skelbimai, besiskiriantys savo formatu. MinAi??tieji skelbimai gali bAi??ti rodomi tiek Google priklausanA?iose svetainAi??se, tiek Google partneriA? svetainAi??se. Tiesa, pastarosios turi turAi??ti A?diegtAi?? Google AdSense reklamos skelbimA? rodymo sistemAi??. Jei nusprendAi??te reklamuotis Google priklausanA?iose svetainAi??se, nepamirA?kite, kad minAi??toji reklamos forma nenaudojama paieA?kos svetainAi??se, pvz., Gmail.

ladyera

Vertinant Google vaizdinAi??s reklamos tinklo privalumus, bAi??tina iA?skirti tikslingAi?? vartotojA? pasiekimAi??, t. y. reklama leidA?ia pasiekti asmenis, apsilankiusius pasirinktos tematikos tinklalapiuose. Be to, Google reklama leidA?ia pasirinkti tikslinAi?? auditorijAi?? ne tik atsiA?velgiant A? nustatytus raktaA?odA?ius, bet ir remiantis svetainiA? turinio temomis. Vienas esminiA? privalumA? yra tai, kad vaizdinAi??s reklamos tinkle yra milA?iniA?kas kiekis A?vairios tematikos svetainiA?, o tai reiA?kia, kad jAi??s, kaip reklamos uA?sakovas, praktiA?kai visuomet turAi??site galimybAi?? rinktis iA? plaA?ios pasiAi??los ir uA?tikrinti, kad reklama bAi??tA? transliuojama tinkamame kontekste. InternetinAi??s rinkodaros specialistai primena, kad reklama vaizdiniame tinkle gali bAi??ti planuojama ir naudojant remarketingo (pakartotinAi??s rinkodaros) principus arba pasirenkant konkreA?ias svetaines.

Jei siekiate efektyviausiA? rezultatA? ir norite uA?tikrinti didA?iausius pardavimo mastus, privalote bendradarbiauti su internetinAi??s rinkodaros specialistais, kurie padAi??s parinkti tinkamiausias reklamos priemones ir uA?tikrins, kad Google reklama bus didA?iausiAi?? investicinAi?? grAi??A?Ai?? A?adanA?ia reklamos priemone. NepamirA?kite, kad Google vaizdinAi??s reklamos tinkle leidA?iami skirtingA? formatA? skelbimai, todAi??l galite transliuoti tiek tekstinius skelbimus, tiek animuotus ir statinius reklaminius skydelius ar vaizdo A?raA?us YouTube kanale.

Google vaizdinAi??s reklamos tinklo kainodara gali bAi??ti laisvai pasirenkama, pvz., jAi??s galite bAi??ti apmokestinti uA? reklamos parodymus arba uA? paspaudimus ant reklamos. Pastaroji apmokAi??jimo sistema yra vienas daA?niausiA? ir populiariausiA? verslininkA? pasirinkimA?. Vieno paspaudimo kaina priklauso nuo daugybAi??s atskirA? faktoriA? ir gali keisti nuo keliA? iki keliasdeA?imt eurA?. Siekiant iA?vengti nemaloniA? staigmenA?, rekomenduojama nustatyti maksimaliAi?? vieno paspaudimo kainAi?? ir niekuomet nemokAi??ti daugiau, nei buvo numatyta. Tiesa, pati Google AdWords sistema paremta aukciono, t. y. kainA? siAi??lymo, principu, todAi??l vieno paspaudimo kaina gali keistis.

Google reklama vaizdinAi??s reklamos tinkle: kas tai?2015-09-26T18:20:20+00:00

Trumpas gidas apie Google reklamAi??

2015-09-06T18:15:58+00:00

A?inomas faktas, kad reta internetinAi?? parduotuvAi?? gali iA?gyventi be Google Adwords ai??i?? reklaminiA? skelbimA? Google paieA?kos rezultatuose. Kai kurios iA? jA? generuoja apie 90 procentA? pardavimA? bAi??tent A?iuo metodu. Retas kuris interneto vartotojas eina iki deA?imto paieA?kos rezultatA? puslapioi, dAi??l to yra labai svarbu bAi??ti kuo aukA?tesnAi??se vietose pagal savo raktines frazes. Google Adwords yra vienas iA? Google reklama bAi??dA?, taA?iau jA? yra ir daugiau.

Google Adwords daA?niausiai pasirenka A?monAi??s, kurios nori padidinti savo pardavimus, potencialiA? lankytojA? srautAi??. SukAi??rus, sukonfigAi??ravus paskyrAi??, paleidA?iama reklama ir jau tAi?? paA?iAi?? dienAi?? galime matyti reklamuojamAi?? tinklapA? Google rezultatuose pirmose pozicijose, sAi??raA?e virA?uje. Apmokestinami tik paspaudimai. Google Analytics pagalba galima fiksuoti konversijas – koks skaiA?ius lankytojA?, paspaudusiA? ant reklamos skelbimA? nusipirko prekiA? ir uA? kokiAi?? pinigA? sumAi??. Tokiu bAi??du labai paprasta palyginti reklamai iA?leistus finansus ir parduotA? prekiA? uA?darbA?. Jeigu svetainAi??je nAi??ra elektroninAi??s prekybos ai??i?? kaip konversijAi?? galima nustatyti uA?ejimAi?? A? kontaktA? direktorijAi??, ar uA?klausos formAi??.

Adwords reklamaBanerinAi?? Google reklama yra skirta A?vaizdinAi??ms reklaminAi??ms kampanijoms. Banerius galima rodyti konkreA?iA? miestA? gyventojams, pasirinkus jA? lytA?, amA?iA?, pomAi??gius, tematikas ir raktinius A?odA?ius. Mokestis skaiA?iuojamas tik nuspaudus ant banerio ir papuolus A? uA?sakovo interneto svetainAi??. Baneriais reklamuotis mAi??gsta maA?meninAi??s prekybos A?monAi??s, orientuotos A? galutinA? vartotojAi??.

Kita Google reklama yra remarketingas. Tai ai??i?? pakartotinAi?? banerinAi?? reklama, pasirodanti vartotojui, atsitiktiniuose puslapiuose narA?ant internete. Remarketingas yra naudingas potencialiems lankytojams padAi??ti apsisprAi??sti ir neleisti pamirA?ti apie tinklapA?, iA? kurio jis iA?Ai??jo. Ai??sidiegus A? svetainAi?? remarketingo kodAi??, galima kaupti lankytojA? duomenis ir po kurio laiko tuo paA?iu metu jiems rodyti norimAi?? reklaminA? banerA?.

Youtube vaizdo klipai ai??i?? tai Google reklama rodoma prieA? prasidedant bet kuriam vaizdeliui Youtube portale. Apmokestinimas yra uA? perA?iAi??ras. Mokama tada, kai lankytojas perA?iAi??ri bent pusAi?? minutAi??s reklaminio vaizdelio. Jeigu vaizdelis uA?daromas greiA?iau nei per trisdeA?imt sekundA?iA?, uA? perA?iAi??rAi?? nemokama. Youtube daA?niausiai reklamuojasi tie, kurie turi ir nori kAi?? papasakoti apie savo paslaugas ir prekes.

Gmail reklama ai??i?? tai Google reklama rodoma elektroninio paA?to aplinkoje. Principas yra panaA?us kaip ir Google Adwords reklama. Pasirenkami tikslingi raktiniai A?odA?iai ir pagal juos rodomas reklaminis skelbimas. Nuspaudus jA?, vartotojas nukreipiamas A? elektroninio laiA?ko formAi??, kurioje matomas pasiAi??lymas su grafiniais elementais. Gmail yra galimybAi?? rodyti reklamAi?? netgi konkurentA? klientams.

Google reklama turi daugybAi?? formA?, visos jos turi skirtingas paskirtis. Esant skirtingiems reklamos tikslams, naudojamos ir skirtingos priemonAi??s. IA? pirmo A?vilgsnio ai??i?? apsisprAi??sti nelengva. TodAi??l geriausiai bAi??tA? nusistatyti savo tikslinAi?? auditorijAi??, pasiskaiA?iuoti reklamai skiriamAi?? biudA?etAi?? ir kreiptis A? profesionaliAi?? digital agentAi??rAi??, kuri galAi??s deramai pakonsultuoti. valtrex via internet lady era pills

Trumpas gidas apie Google reklamAi??2015-09-06T18:15:58+00:00