SklypA? geodeziniai matavimai: kaip atliekami ir kada reikalingi?

sklypA? geodeziniai matavimaiA?emAi??s sklypA? geodeziniai matavimai reikalauja profesionalios matavimo A?rangos, patirties ir A?iniA?, todAi??l A?iuos darbus turAi??tumAi??te patikAi??ti tik kvalifikuotiems specialistams. Tiesa, geodeziniai (kadastriniai) A?emAi??s matavimo darbai reikalauja gana daug laiko, be to, juos gali apsunkinti ir konkretaus sklypo pasiekimo galimybAi??s bei reljefo nelygumai. Kad iA?vengtumAi??te nesklandumA?, visuomet bendradarbiaukite su patikima ir licencijuota A?mone (ar licencijuotais matininkais), kurie atsakys A? visus jAi??sA? klausimus ir padAi??s priimti optimaliausius sprendimus konkreA?ioje situacijoje.

KAi?? vadiname sklypA? geodeziniais (kadastriniais) matavimais ir kada jie atliekami?

A?emAi??s sklypA? geodeziniai matavimai ai??i?? tai itin tikslus suformuotA? sklypA? plotA? nustatymas ir atitinkamA? dokumentA? paruoA?imas. Licencijuoti matininkai sudaro A?emAi??s sklypo planus ir parengia kitus duomenis, kurie turi bAi??ti A?raA?yti A? kadastro duomenA? bazAi??. Matavimo darbus gali uA?sakyti tiek juridiniai, tiek fiziniai asmenys, norintys tiksliai A?inoti konkretaus sklypo plotAi?? bei jo ribas. Ai??ie matavimai atliekami tuomet, kai Nekilnojamojo turto registre A?registruoti A?emAi??s sklypai yra padalijami, atidalijami ar sujungiami. Taip pat ai??i?? atliekant A?emAi??s sklypA? amalgamacijAi??. MinAi??tieji matavimai reikalingi ir tuo atveju, jei yra keiA?iama pagrindinAi?? tikslinAi?? A?emAi??s naudojimo paskirtis, jos bAi??das ir (arba) pobAi??dis. Geodeziniai matavimai atliekami ir formuojant valstybinAi??s A?emAi??s sklypus. Be to, minAi??tieji A?emAi??s matavimo darbai atliekami pageidaujant A?emAi??s savininkui ar esant kitiems teisAi??s aktA? numatytiems atvejams.

viagra for men in hyderabad

SklypA? kadastriniai matavimai ir A?io proceso eiga

ladyera

Atliekant geodezinius (kadastrinius) matavimus yra nustatomos ir paA?enklinamos konkretaus A?emAi??s sklypo ribos (arba atstatomi ankstesni duomenys). SklypA? kadastriniai matavimai leidA?ia nustatyti sklypo ribA? posAi??kio taA?kA? ir riboA?enkliA? koordinates. Primename, kad konkretaus sklypo ribos turi bAi??ti paA?enklinamos A?iame procese dalyvaujant sklypo savininkui arba jo A?galiotam asmeniui. Matavimo darbus turi stebAi??ti ir kiti suinteresuoti asmenys, t. y. greta esanA?iA? A?emAi??s sklypA? savininkai arba savininkA? A?galiotieji asmenys.

GeodeziniA? (kadastriniA?) matavimA? metu koordinuojami A?emAi??s sklype esantys A?renginiai, pastatai ir statiniai, inA?ineriniai tinklai, A?emAi??s naudmenA? kontAi??rai. Atlikus matavimus, parengiamas konkretaus sklypo planas ir naudmenA? eksplikacija, taip pat ai??i?? apskaiA?iuojama vidutinAi?? konkretaus A?emAi??s sklypo rinkos vertAi??. Parengtame plane A?ymimi konkretAi??s objektai ir teritorijos, kuriems yra numatytos specialios naudojimo sAi??lygos, A?ia nurodomi ir visi kiti A?emAi??s naudojimo apribojimai bei servitutai. Specialistai parengia A?emAi??s sklypo kadastro duomenis ir matavimA? bylAi??. Priklausomai nuo konkretaus sklypo ir uA?sakovo poreikiA?, gali bAi??ti atliekami ir kiti teisAi??s aktuose numatyti darbai.

2016-03-18T05:13:09+00:00