PramoniniA? grindA? A?rengimas: svarbiausi niuansai

pramonines grindysPramoninAi??s grindys klojamos A?vairios paskirties gamybiniuose ir visuomeniniuose pastatuose. Be to, skiriasi A?iA? grindA? tipai, A?rengimo subtilybAi??s ir naudojimo paskirtis. Pastaruoju metu ypatingai vertinamos betoninAi??s grindys, iA?siskirianA?ios aukA?tu atsparumu mechaninAi??ms ir fizinAi??ms apkrovoms bei puikiomis eksploatavimo savybAi??mis. Betonavimo darbai atliekami sandAi??liuose, gamyklose, prekybos salAi??se, sporto aikA?telAi??se, t. y. ten, kur grindims keliami ilgaamA?iA?kumo, patvarumo ir lengvos prieA?iAi??ros reikalavimai.

PramoninAi??s grindys atitinka net ir iA?rankiausiA? klientA? poreikius. BetoninAi?? danga iA?siskiria stulbinanA?iu cheminiu atsparumu, nedulka ir sugeria garsAi??. Be to, A?ios grindys atsparios karA?A?iui,Ai?? smAi??ginAi??ms ir vibracinAi??ms apkrovoms. BetoninAi??ms grindims gali bAi??ti keliami aukA?ti sanitariniai ir higieniniai reikalavimai, todAi??l betonavimo darbai gali bAi??ti atliekami medicinos A?staigose ir maisto pramonAi??s A?monAi??se. Be to, A?ios grindys apsaugo nuo mikrofloros uA?siveisimo. Kitas lady era pills betoniniA? pramoniA? grindA? privalumas ai??i?? galimybAi?? dangAi?? valyti maA?inomis. Eksploatuojant gamybines, t. y. didesniA? iA?matavimA?, patalpas natAi??raliai atsiranda rAi??pesA?iA?, susijusiA? su grindA? valymu. BetoninAi??s grindys, bAi??damos iA?skirtinai lygios ir atsparios cheminiam bei fiziniam poveikiui, suteikia iA?skirtinAi?? galimybAi?? greitai ir kokybiA?kai iA?valyti dangAi?? specialiomis valymo maA?inomis.

Jei norite dA?iaugtis geriausiu rezultatu, pramoniA? grindA? A?rengimo darbus patikAi??kite A?ios srities profesionalams, kurie uA?tikrins kokybiA?kAi?? ir visus jAi??sA? lAi??kesA?ius atitinkantA? rezultatAi??. Be to, A?iandieninAi??s technologijos leidA?ia neapsistoti ties standartiniu pramoniniA? grindA? su deformacinAi??mis siAi??lAi??mis A?rengimu, o taikyti naujausias besiAi??les technologijas. MinAi??tasis metodas itin didelius grindA? plotus leidA?ia A?rengti naudojant vos kelis specialius konstrukcinius sujungimus, todAi??l A?i danga atrodo idealiai lygi. Beje, naujosios technologijos ne tik pagerina eksploatacines grindA? savybes, bet ir sumaA?ina dangos prieA?iAi??rai skirtas iA?laidas. Jei klientas pageidauja, A?monAi??s gali pasiAi??lyti ir specialias pramonines grindis, atsparias benzinui, cheminiams tirpikliams ir A?vairioms rAi??gA?tims.

PramoniniA? grindA? A?rengimas pradedamas nuo pagrindo patikrinimo, t. y. specialistai patikrina jau egzistuojantA? specialA? paruoA?iamAi??jA? sluoksnA?, kuris gaminamas iA? A?virgA?do, smAi??lio arba smAi??lio ir A?vyro miA?inio. Jei pagrindas atitinka iA?sikeltus tikslus, yra tiesiama speciali hidroizoliacinAi?? plAi??velAi??. Kitas A?ingsnis ai??i?? armuotos betoninAi??s dangos A?rengimo darbai. Ai??vertinus konkretA? projektAi??, yra paruoA?iamas specialus betono miA?inys, kuris yra iA?pilamas ant anksA?iau minAi??tosios hidroizoliacinAi??s plAi??velAi??s ir tolygiai paskirstomas (dangos storis gali skirtis priklausomai nuo projekto). ParuoA?tas betonas yra iA?lyginamas ir sutankinamas, naudojant specialiAi?? vibroliniuotAi??. Kitas A?ingsnis ai??i?? mineralinio sukietintojo iA?barstymas ir sulyginimas, tuomet atliekamas mechaninis uA?trynimas, kurio metu medA?iaga, naudota sukietinimui, yra tvirtai sukabinama su betono pagrindu. Vienas paskutiniA?jA? etapA? ai??i?? grindA? pavirA?iaus A?lifavimas, atliekamas numatytais laiko intervalais, A?vertinus iA?orinius faktorius, pvz., drAi??gmAi?? ir aplinkos temperatAi??rAi??. Baigus mechaninA? uA?trynimAi??, atliekamas pavirA?iaus impregnavimas, naudojant specialias priemones. Impregnuotas pavirA?ius geba sulaikyti drAi??gmAi?? ir uA?tikrina tinkamos cheminAi??s reakcijos procesus. Tiesa, vykstant A?vairioms cheminAi??ms reakcijoms bei procesams, susijusiems su temperatAi??ros kitimu, grindA? dangos kietAi??jimo metu gali atsirasti A?trAi??kiA?. Siekiant iA?vengti A?iA? problemA?, atlikus visus betono dangos A?rengimo darbus, pirmAi??jAi?? savaitAi?? yra draudA?iamas bet koks gamybinis procesas, be to, betoninAi?? danga privalo bAi??ti apsaugota nuo drAi??gmAi??s, fiziniA? krAi??viA? ir trinties. Jei yra bAi??tinybAi??, suklota danga galima vaikA?A?ioti, taA?iau tai darant reikAi??tA? elgtis itin atsargiai. bystolic 10 mg for sale online

2014-09-23T05:05:04+00:00