Monthly Archives: February 2014

Knygos, kurios moko mus gyventi

2014-02-22T15:31:14+00:00

patogu pirktiRasti knygynAi??, kuriame bAi??tA? daugiau knygA? nei elektroninAi??je knygA? parduotuvAi??je yra praktiA?kai neA?manoma. in stock alli Knygos internetu lady-era pills pasiekiamos visiems, tai nepriklauso nuo gyvenamosios vietos, o ir parduodamos jos gerokai pigiau. TaA?iau milA?iniA?ka pasiAi??la daA?nai ne visada garantuoja jA? kokybAi??, juk knyga turi mokyti, lavinti, plAi??sti pasaulAi??A?iAi??rAi?? ir diegti vertybes. Taip pat gausu ir knygA? iA? kuriA? galime iA?mokti praktiA?kA?, svarbiA? gyvenimo pamokA?, kurios mus paverA?ia bent kiek geresniais A?monAi??mis. Taigi, kokios tos knygos moko mus gyvenimo paslapA?iA??

Istorijos knygos ai??i?? nedarykime klaidA?, kurios buvo daromos praeityje

A?inote, kad mokykloje ai??zkalantai??? mAi??A?iA? datas iA?ties praradome visAi?? istorijos paA?inimo dA?iaugsmAi??. Istorija gausi A?domiA? faktA?, netikAi??tumA?, kuriozA?, apie kuriuos nieko negirdAi??jome per istorijos pamokas. Tad nereikia bijoti atsiversti istorijos knygAi?? ai??i?? jos ne vadovAi??liai, o skambAi??s praeities aidai, kurie pamoko naujA?, mums neA?inomA? dalykA?, iA?moko kitaip vertinti praeitA? ir dabartA?. Sakoma, jog istorija sukasi ratu, tad praeities A?inojimas padeda pasiruoA?ti ateiA?iai.

ReceptA? knygos ai??i?? jAi??sA? namA? virtuvei

Tai ne tik knygos mokanA?ios kaip pagaminti maistAi??, bet ir mokanA?ios A?vairiA? maisto gamybos ir virtuvAi??s paslapA?iA?, stalo dekoravimo subtilybiA? bei etiketo. ReceptA? knygos ne tik A?iniA? ir iA?minties A?altinis moterims, bet ir vyrams. MAi??gstama sakyti, jog geriausi kulinarai yra vyrai, tad ir jiems reikia A?kvAi??pimo naujiems kulinariniams A?edevrams.

PsichologinAi??s arba motyvacinAi??s knygos

Perkamiausios knygos internetu jau kuris laikas yra psichologinAi??s knygos, mokanA?ios A?vairiA? gyvenimo triukA?: kaip iA?gyventi iA?siskyrimAi??, kaip iA?mokti kalbAi??ti prieA? auditorijAi??, kaip tapti sAi??kmingesniu darbuotoju ar pasiprieA?inti piktavaliui A?efui. Tai knygos, kurios paprastai nAi??ra itin gausiai dalinanA?ios praktiA?kus patarimus, taA?iau labiau pasakojanA?ios A?kvepianA?ias A?moniA? istorijas, pasiekimus, nukreipianA?ios tinkama linkme ir priverA?ianA?ias susimastyti apie gyvenimAi?? ir jA? keisti.

Romanai ne tik iA?siilgusiems romantikos

Jau A?sivaizduojame, kaip klausiate, kuo romanai, detektyvai, fantastiniai romanai gali iA?mokyti. A?inoma, net ir visiA?kai iA?galvotas turinys mus moko… fantazijos ir kalbos. Ar A?inote, jog skaitanA?io A?mogaus A?odynas yra daug platesnis, jis sugeba kalbAi??ti sudAi??tingesnAi??mis temomis nepritrAi??kstant ai??zA?odA?iA? kiA?enAi??jeai???. Taip pat mAi??gstantys vakare pasAi??dAi??ti ir atsipalaiduoti su romanu rankose sugeba daug geriau dAi??lioti A?odA?ius ant popieriaus. Ne veltui sakoma, jog ai??zapsiskaitAi??s A?mogus yra raA?tingas A?mogusai???.

Taigi, nesvarbu kokiAi?? knygAi?? paimate A? rankas, visos jos moko mus gyvenimo paslapA?iA? tiesiogiai arba netiesiogiai. Kiekviena knyga praturtina mus ir leidA?ia savo A?iniomis praturtinti kitus. O knygos internetu pasiekiamos visiems, nAi??ra brangios ir perskaityti bent vienAi?? dvi knygeles per savaitAi?? ar mAi??nesA? neturAi??tA? bAi??tA? itin pravartu. Tad skaitykime ir mokykimAi??s gyventi!

Knygos, kurios moko mus gyventi2014-02-22T15:31:14+00:00

Kreditai studijA? laikais yra ne tik vertinimo balas

2018-10-13T17:55:32+00:00

Studijos universiteta ar kolegijoje yra sudAi??tingas laiko tarpas daugumai studentA?. A?ia spaudA?ia finansinAi??s problemos, reikia kasdiena sunkiai mokintis ir sprAi??sti socialinius rAi??pesA?ius. Bet, jei nepasiseka iA?silaikyti dalyko iA? pirmo karto, o ir skolos neiA?sitaiso studentas, tokiu atveju, po rotacijos teks A?okti A? mokamAi?? vietAi??.

studijosDaugumAi?? studentA? iA?laiko tAi??vai, tad akivaizdu, kad visA? pirma studentas kreipsis A? juos, taA?iau A?iems pinigai irgi ant medA?iA? neauga, todAi??l gali bAi??ti, jog bet kuriam studentui teks pasiimti greitAi?? kreditAi??. GalA? gale yra tokiA? grieA?tA? tAi??bA?, kurie nors ir turtingi, taip moko savo vaikus atsakomybAi??s – ai???gavai skolAi?? Universitete – turAi??k skola ir bankeai??? prednisone withdrawal in dogs . Tada ir pats jaunas A?mogus suvokia, jog verta mokytis. Galima net gi garsiai pasvarstyti, ar paskola studijoms yra motyvas geriau mokytis ir net gi ugdo charakterA?. AiA?ku, visada yra geriausia tAi?? charakterA? gauti dar prieA? studijuojant. Bet yra kaip yra – ne visi tokie. Svarbiausia iA? klaidA? mokytis, juolab, kad paskola studijoms yra ne naA?ta, o investicija A? save, A? savo A?iniA? ugdymAi??, o ir palAi??kanos Joms yra kone maA?iausios. Be to, A?ie kreditai graA?inami maA?omis sumomis labai ilgAi?? laikotarpA?, tad daugelis net nepajauA?ia, kad yra skolingi bankui.

Jei nusprendA?iama vis dAi??lto naudotis tokia paslauga, kaip paskolos mokslams, tai studentui reikia labai gerai pasverti, ar jis gebAi??s per metus reabilituosit ir jam nereikia paskolos dvejiems ar trejiems metams. Pasitaiko mAi??gAi??jA? rizikuoti ir imti kreditAi?? kyA?iui, bet kas tada jei dAi??stytojas to kyA?io nepaims? Geriausiu atveju teks tAi?? kreditAi?? graA?inti, blogiausiu – studentas bus iA?mestas. GalA? gale, visada verta apsvarstyti, kokiAi?? paskolAi?? labiau verta imti, ar studijA? kainos padengimui ar gyvenimo iA?laidoms. Patarimas: Geriausia sunkiai dirbti prie knygA?, rasti gerAi?? darbAi?? ir pasiimti paskolAi?? butui, nei A?sipareigoti bankui dar vargiai sulaukus dvideA?imties. lady era pills

Kreditai studijA? laikais yra ne tik vertinimo balas2018-10-13T17:55:32+00:00