Monthly Archives: January 2014

Naujos kartos vadovAi??liai mokykloms

2014-01-30T10:12:00+00:00

vadovAi??liaiAi??vietimo situacija Lietuvoje kasmet kelia A?vairias diskusijas. Neseniai A?iniasklaidoje pasirodAi?? penkiolikmeA?iA? pasiekimA? rezultatai atskleidAi?? tai, jog mAi??sA? A?alies penkiolikmeA?iA? skaitymo, matematiniA? ir gamtos paA?inimo gabumai yra net A?emiau vidurkio ribos. Tai privertAi?? uA? galvos susigriebti ne tik A?vietimo sistemos puoselAi??tojus, bet ir paA?ius vaikA? tAi??velius. SpecialistA? teigimu, norint, kad A?alies abiturientA? mokyklos baigimo rezultatai bAi??tA? aukA?ti, privalu mokinius tinkamai ruoA?ti nuo paA?iA? pirmA?jA? klasiA? mokykloje.

Tam A?iandien pristatoma nauja integruoto ugdymo programa “VaivorykA?tAi??”, kuri kuriAi?? naujAi?? poA?iAi??rA? A? vaikAi??. Pasaulio paA?inimas pirmosiose klasAi??se yra viena svarbiausiA? disciplinA?. Mokslinio tyrinAi??jimo rezultatai rodo, jog geriausiai pasisavinama ta medA?iaga, kuriAi?? patys patiriame, kuriai gebame sukurti asociacijas. TodAi??l integruotas mokymo(si) metodas gali tapti puikia priemone. “vaivorykA?tAi??”Ai??vadovAi??liai pradinAi??ms klasAi??ms kuriami pagal ciklinA? principAi?? – po vienAi?? kiekvienam mAi??nesiui. Mokinys iA? vieno vadovAi??lio suA?ino informacijAi?? apie visas disciplinas. Jam tereikalinga viena knyga keliaujant A? mokyklAi??.

Naujo poA?iAi??rio A? ugdymAi?? principas – trijA? pusiA? bendradarbiavimas. Ai?? ugdymo procesAi?? A?traukiamas ne tik mokytojas ir mokinys, bet ir tAi??veliai. Ai??iandien psichologai teigia, jog tAi??vai ypaA? maA?ai dAi??mesio skiria savo vaikams, o padAi??ti jiems ruoA?ti pamokoms praktiA?kai neturi laiko. Integruoto mokymo vadovAi??liai skatina bendravimAi?? ir nuolatinA? dAi??mesA? vienas kitam.

Pagrindinis integruoto ugdymo principas – mokymasis per paA?inimAi?? ir patirtA?. VisiAi??vadovAi??liaiAi??sudaromi remiantis A?ia pagrindine aA?imi. Mokiniams paruoA?iamos uA?duotys, kurios yra pritaikytos pagal jA? amA?iaus poreikius ir gebAi??jimus, pasitelkiant kuo daugiau tokiA? uA?duoA?iA?, kurios sukuria galimybAi?? mokiniams mokytis aktyviai, nuolat kaA?kAi?? patirti, paA?inti. Tokiu principu siekiama mokiniams perteikti naujausiAi?? didaktikos principAi?? – pajusti meilAi?? ir malonumAi?? mokymuisi.

Tokio tipo vadovAi??lis pradinAi??ms klasAi??ms tampa puikia pagalba A?iuolaikiniam pedagogui. Pagal A?iandieninAi?? A?vietimo sistemAi?? ir bendrAi??sias pradinio ugdymo programas visos Lietuvos mokyklos organizuoja pradinA? ugdymAi?? taip, kad vienai pradinei klasei skiriama viena mokytoja, kuri mokinius moko visA? disciplinA?: lietuviA?, pasaulio paA?inimo, matematikos, geografijos, fizinio lavinimo ir kt. Vienas vadovAi??lis visiems dalykams yra puikus sprendimas, kuris gerokai palengvina mokiniA? ir pedagogA? darbAi??.

Ai??iuolaikinis mokinys tampa labai aktyvus ir imlus, jam privalu pateikti mokymosi medA?iagAi?? taip, kaip jam tai yra priimtina ir malonu. TodAi??l vadovAi??liA? autoriai pasistengAi??, kad A?ieAi??vadovAi??liaiAi??bAi??tA? itin priimtini A?iuolaikiniam mokiniui. Visos pamokA? temos ir uA?duotys yra parenkamos pagal A?iandienio vaiko kasdienybAi??. UA?duotys ir pavyzdA?iai siejami su situacijomis, su kuriomis vaikas susiduria kasdien. Taip vadovAi??lis tampa ypaA? artimas vaikui, kelia daugiau asociacijA?, taigi sukuria ir artimesnA? ryA?A?. Tokiu bAi??du uA?mezgamas glaudesnis mokinio ryA?ys su dAi??stomomis disciplinomis, vaikas tampa atsakingas uA? savo mokymAi??si ir galiausiai ugdymo procesAi?? vertina ne kaip kanA?iAi??, o kaip privalumAi??, tobulAi??jimAi??, saviraiA?kAi??. buy cialis china lady-era pills

Naujos kartos vadovAi??liai mokykloms2014-01-30T10:12:00+00:00

Naudoti baldai ai??i?? pigesnis bAi??das apsistatyti namus

2014-01-14T18:03:54+00:00

Naujame bute turi bAi??ti nauji daiktai. O kokie daiktai turi bAi??ti bute, kuris nAi??ra naujos statybos ir daugiau kvepia senaisiais A?eimininkais nei A?vieA?iu betonu ar daA?ais? YpaA?, kai ant peA?iA? gula didA?iulAi?? paskolos naA?ta, A?eima laukia pagausAi??jimo… PastarA?jA? penkeriA? metA? pamokos mums jau parodAi??, kad bAi??tina labiau skatinti A?mogiA?kus santykius, o ne turto siekimAi?? ir demonstravimAi??. Jau geriau palikti daugiau pinigA? pramogoms su A?eima, sveA?iA? priAi??mimui, kelionAi??ms A? kurortus Lietuvoje ir uA?sienyje, negu A?sigyti naujausius ir brangiausius baldus.

naudoti baldaiPagrindinAi?? taupiA? naujakuriA? pamoka ai??i?? prisiminkite, kad senas daiktas yra geros kokybAi??s, nors ir atitarnavAi??s kitiems A?eimininkams ir praradAi??s savo blizgesA?. Lietuviai puikiai iliustruoja A?A? principAi?? pirkdami naudotus automobilius, tad kodAi??l naudoti baldai negali bAi??ti kitu pavyzdA?iu?..

Naudoti baldai parduodami internete yra savotiA?ka rizika, nes niekada neA?inai, kokie defektai slypi viduje. Tuo tarpu normaliose parduotuvAi??se parduodami baldai yra kaip tik tai, ko reikia. Jie A?ia iA?valyti, patikrinti, be to pardavAi??jas pasako, kokie defektai ir kaip jA? galima atsikratyti. Net internetu parduodamus nenaujus baldus galima iA?nagrinAi??ti iA? arA?iau, pasiteirauti apie jA? realiAi?? bAi??klAi??.

Ne naujas baldas reikalauja tam tikros prieA?iAi??ros ir, galbAi??t, papildomA? iA?laidA? buitinei chemijai, kuri padAi??s atsikratyti senA? dAi??miA?, nemalonaus kvapo. Ai??brAi??A?imams, A?trAi??kimams, nuskilimams, dangalA? praplyA?imams reikalinga fantazija ir profesionalA? patarimai. FantazijAi?? turintys naujieji A?eimininkai daA?nai nebrangiai ir A?spAi??dingai pakeiA?ia baldus taip, kad jie atrodo lyg gaminti pagal uA?sakymAi?? vienetiniai kAi??riniai, kuriA? dizainas ai??i?? originalus, be to labai pritaikytas prie namA? interjero. Jei gobelenas nusidAi??vAi??jAi??s, apdraskytas naminiA? gyvAi??nA? ai??i?? jA? galima pakeisti kitu. Jei spintos A?onas perbrAi??A?tas, visada galima uA?klijuoti plAi??velAi??, fototapeto dalA? arba toje vietoje primontuoti lentynAi??les ir trAi??kumus paslAi??pti taip, kad net patys A?eimininkai pamirA?ta buvus brokui…

AiA?ku, jei fantzijos nAi??ra, tada teks ilgai ir nuobodA?iai klaidA?ioti internete skaitant straipsnius apie interjerAi??. Patarimas ai??i?? nueikite A? moteriA?kus forumus. Ten fantazijos nestokojanA?ios moteriA?kAi??s padAi??s iA?sprAi??sti bet kokiAi?? problemAi??, nes jos tai darAi?? jau daug kartA?. Nebijokite tik paklausti ai??i?? patarimai daA?niausiai nieko nekainuoja.

Tokios gyvenimo pamokos visada pravers. Baldus prikelti naujam gyvenimui gali kiekvienas sugebantis laikyti teptukAi?? ar plaktukAi?? su atsuktuvu. Reikia tik A?dAi??ti A?iek tiek A?irdies ir baldai praA?ys naujomis spalvomis. ladyera fafipa vestibular

Naudoti baldai ai??i?? pigesnis bAi??das apsistatyti namus2014-01-14T18:03:54+00:00

Dideli A?aislai vaikams ir ne tik

2014-01-11T14:29:25+00:00

lady era pills promethazine dm syrup stalo futbolasSunki vaikystAi??, mediniai A?aislai ir tie patys prie grindA? prikaltiai??? – pokA?taujame kalbAi??dami apie seniai praA?vilpusiAi?? vaikystAi??. TaA?iau iA? ties vaikystAi?? itin daug priklauso nuo A?aislA? ir nuo to kokia veikla uA?siimame nuo maA?A? dienA?. Ai??iuolaikiniai vaikai daug laiko praleidA?ia A?smeigAi?? A? televizoriaus ekranAi?? ar kompiuterio monitoriA?. Nors tinkamai ai??zA?darbinusai??? technologijas, jos lavina vaikus, taA?iau kartais reikia nukreipti dAi??mesA? ir kitur. Ai??iandien aptarsime dvi priemones ai??i?? elektromobilA? ir stalo futbolAi??.

Elektromobiliai vaikams leidA?ia pasijausti suaugusiems. Juk nAi??ra nieko A?spAi??dingiau, kaip tAi??velis uA? vairo, gebantis valdyti transporto priemonAi?? ir nusigauti iA? vienos vietos A? kitAi?? per itin trumpAi?? laikAi??. O besikeiA?iantys vaizdai uA? lango masina maA?ylA?. Vaikai nesAi??moningai nori pajusti A?iAi?? galiAi?? ir taip pat pasijausti suaugusiais ai??i?? galinA?iais paspausti greiA?io pedalAi?? ir nuvaA?iuoti iki savo paA?iA? sukurto tikslo. Klaidingai daroma prielaida, jog vaikai vaA?inAi??dami elektromobiliais nejuda. PrieA?ingai, jie savo fantazijose sukurdami neA?tikAi??tinus scenarijus iA?lipa iA? automobiliuko, vaikA?to aplink jA?, A?okinAi??ja, A?traukia A? A?aidimus. Be to tai gera priemonAi?? socializuotis su kitais vaikais, bei mokyti mandagumo, pavyzdA?iui iA?mokyti berniukAi?? bAi??ti dA?entelmenu ai??i?? atidaryti elektromobilio duris sesutei.

Stalo futbolas gerai visiems A?inomas iA? serialo ai??zDraugaiai???. Ai??traukiantis A?aidimas netruko iA? tv ekranA? persikelti A? Lietuvos barus ir kitas lankytinas vietas, o netrukus sumaA?Ai??jus jA? kainai, iA?sikovojo vietAi?? ir mAi??sA? namuose. Stalo futbolas nAi??ra tik buka laisvalaikio praleidimo priemonAi??. A?aidimas lavina pastabumAi??, reakcijAi??, greitA?. Taip pat tai gera priemonAi?? socializacijai ai??i?? A?aidimas skirtas A?aisti dviems arba keturiems, tai vaikas visuomet gali pasikviesti draugA? paA?aisti A?A? uA?kreA?iantA? ir azartiA?kAi?? A?aidimAi??.

ReiktA? pabrAi??A?ti, jog jei elektromobiliai vaikams skirti tik vaikams, tai stalo futbolas iA?ties tinkamas A?aidimas ir tAi??veliams. Tad tAi??veliai kartu su vaikais arba paguldAi?? vaikus pietA? miegui gali suA?aisti vienAi?? ar kelias partijas.

Taigi, kad vaikystAi?? bAi??tA? lengva ir A?domi, A?aislus reikia rinktis tokius, kad vaikas jaustA?si gerai, uA?tikrintas ir jam bAi??tA? smagu leisti laikAi?? ne tik vienam A?aidimA? kampe, bet ir A?siliejus A? draugA? ratAi?? ar A?aidA?iant su tAi??vais.

Dideli A?aislai vaikams ir ne tik2014-01-11T14:29:25+00:00