Monthly Archives: September 2013

CV pavyzdA?iai padeda iA?sisukti sudAi??tingose situacijose

2013-09-11T06:59:51+00:00

cvRetas kuris A?iais laikais iA?sisuka be gyvenimo apraA?ymo siuntimo ieA?kant darbo. CV – tai A?iA? laikA? atributas ir bAi??tinybAi??. TaA?iau mokykloje ar universitete nAi??ra paskaitos apie curriculum vitae, tad iA?minties tenka semtis iA? draugA?, informaciniA? portalA? bei tinklalapiA?, kuriuose pateikti CV pavyzdA?iai. YpaA? pirmAi?? kartAi??, kuomet A?emAi?? iA? po kojA? muA?a tiek CV struktAi??ra, tiek paA?ios informacijos pateikimas.

Neturintiems daug patirties raA?ant CV, lengviausias bAi??das naudotis Europass forma. Europass skatina vieningus dokumentA? A?ablonus visoje Europos sAi??jungoje, tai standartizuoti ir visiems suprantami A?ablonai. Tarp Europass dokumentA? esantis CV A?ablonas yra ko gero vienas A?inomesniA? Lietuvoje. JA? rekomenduojama rinktis dAi??l keliA? svariA? prieA?asA?iA?:

– Suprantama struktAi??ra, kurioje aiA?kiai iA?dAi??stoma jAi??sA? informacija,
– Darbdaviai ir personalo atrankos specialistai pripaA?A?sta A?iAi?? formAi?? ir A?ino kur ieA?koti dominanA?ios informacijos,
– Europass CV forma pripaA?inta visoje Europos SAi??jungoje ir uA? jos ribA?.

lady-era pills Europass CV pavyzdA?iai prieinami visiems ir aiA?kiai suprantami. Europass forma pasiA?ymi A?vara, tvarka ir aiA?kia struktAi??ra. Joje maA?ai vietos interpretacijoms. Siekiantys darbo vietos kAi??rybinAi??je aplinkoje, ai??zprie menoai???, daA?niausiai renkasi raA?yti paprastAi??, bet ne prastAi?? CV. RaA?ant paprastAi?? CV galima keisti struktAi??rAi??, pateikiamos informacijos kiekius, iA?ryA?kinti norimus CV punktus. Galima pasitelkti fantazijAi?? ir pateikti visiA?kai nestandartinAi?? CV-darbA? portfolio. Tai priklauso nuo paA?io A?mogaus sugebAi??jimA? bei konkreA?ios situacijos.
Jei siunA?iate CV A? kitos A?alies A?monAi??, pasidomAi??kite koks toje A?alyje poA?iAi??ris. Lietuvoje labiau vertinami faktai, nemAi??gstama beletristikos. Tuo tarpu Japonijoje labiau mAi??gstami platesni apraA?ymai apie darbinAi?? veiklAi??, patirtA? bei motyvacijAi??.

Svarbi gyvenimo apraA?ymo dalis yra motyvacinis laiA?kas, kurio jokiais bAi??dais negalima pamirA?ti. Motyvacinis laiA?kas yra dar naujesnis ai??ziA?radimasai??? negu CV, tad paprastai tai vienas populiariausiA? ieA?komA? A?ablonA?. Motyvacinis laiA?kas yra trumpas CV apibendrinimas, tad tai nAi??ra forma, kur tik A?raA?ote faktus apie save. Tai tarsi raA?inAi??lis, kuris turi bAi??ti lengvai skaitomas, suprantamas ir atspindAi??ti jus. Tad A?iaip daliai skirkite ne maA?iau laiko nei paA?io CV raA?ymui. 1715 ed pills online legal

CV pavyzdA?iai padeda iA?sisukti sudAi??tingose situacijose2013-09-11T06:59:51+00:00